History

Jale Tezer Eğitim Kurumları;

Eğitim alanında marka olmayı başarmış idealist bir eğitimci ve kitap yazarının sadece eğitime adadığı 50 yıllık emeğinin ürünüdür. Dershanecilikte on binlerce öğrenciye başarının kapsını açan ve açmakta olan eğitimcinin kalabalık okulların aksine butik olarak planladığı;  öğrencilerinin servislerde çok vakit geçirmemeleri için şehrin göbeğinde, Ankara’nın en iyi semtlerinden biri olan G.O.P‘ta projelendirdiği ve “butik okul ilkesiyle”  hizmete açtığı Jale Tezer Koleji Montessori Okulu 1997 – 1998 eğitim yılında faaliyete başlamıştır.

2005 – 2006 eğitim öğretim yılında Özel Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi‘nin kurum bünyesine katılmasıyla daha da güçlenen kurum uluslararası boyutlara taşıdığı üstün eğitim kalitesi, zengin sosyal ve sportif aktiviteleri, akademik anlamda gösterdiği yüksek başarı oranları, kusursuz rehberlik hizmeti ve öğrenci başarısını destekleyen danışman öğretmen sistemi ile örnek bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

2014-2015 eğitim öğretim yılında dershanelerin kapatılmasını ve temel liseye dönüşümünü ön gören yasa gereği, Kızılay ve Çankaya'da bulunan Jale Tezer Dershaneleri Jale Tezer Temel Liselerini dönüşmüştür. 50 yıldır dershanecilikte sınav hazırlığının en başarılı markası haline gelen Jale Tezer Dershaneleri, dershanecilikteki sınavlara hazırlık gücünü, ve bütün ekibini Kızılay ve Çankaya’daki Temel Liselerine taşımıştır. 

Dershanelerin kapatılmasını öngören yasa gereği Kızılay İzmir Caddesinde bulunan ve 50 yıldır SBS ve TEOG sınavlarında Ankara'nın en başarılı eğitim kurumu haline gelen Jale Tezer Dershaneleri (SBS-TEOG) 2014-2015 eğitim öğretim yılında Jale Tezer Etüt Eğitim Merkezine dönüşerek TEOG sınavına hazırlık sürecinde öğrencileri akademik ve duygusal anlamda destek olarak ve onların sağlam bir gelecek oluşturmalarına katkı sağlayacaktır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında Çankaya'da ORAN'da Özel Anadolu ve Fen Lisesini bünyesine katan Jale Tezer Eğitim Kurumları, bütünsel okul yaklaşımı ve sınavlara hazırlık programı ile öğrencilerimize hedefledikleri üniversiteleri kazandırıp, onların en az iki yabancı dile hakim, kendileri için en uygun  mesleği seçen, sağlam ve dengeli bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır.

 “Eğitimin her alanına katkı” felsefesiyle anaokulundan liseye, TEOG’dan YGS-LYS’ye eğitim ve öğretimin pek çok alanında faaliyet gösteren Jale Tezer Eğitim Kurumları sürekli eğitime yatırım yaparak büyüyen, ilerleyen uluslararası platformda kendine yer edinmeyi prensip edinmiş bir kurumdur.

Eğitim ve öğretim alanında en mükemmeli hedefleyen Jale Tezer Koleji Montessori Okulu, deneyimli ve iddialı öğretmen kadrosu önderliğinde “Öğrenen Okul Modeli”ni kullanmaktadır. Bu modelin temelinde öğrencinin mutluluğu ve başarısı bulunmaktadır. Bunun için her öğrenciye bireysel destek verilmekte; böylece öğrencilerin seviyesi giderek yükselmekte ve kendilerine olan güvenleri artmaktadır.

Bilgiyi özümseyen, araştıran, sorgulayan, problem çözme yetisine sahip, toplumsal sorumluluk duyan, çağdaş ve çağın gereği teknolojiyi kullanabilen Atatürkçü bireyler yetiştirmek Jale Tezer Koleji’nin temel felsefesidir.

2016 yılından itibaren Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar (PYP) programını bünyesine katma amacıyla başvuruda bulunan okulumuz; programın öğrenen profili ve sorgulamaya dayalı yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan müfredat geliştirme sürecindedir ve birinci hedef olarak tam yetkilendirme alma yönünde çalışmalarına halen devam etmektedir.Jale Tezer Koleji Ankara‘da Edexel otorizasyonu alarak sınav yapma yetkisine sahip tek okuldur.

logo