Kültürel Mirasımız, Atasözleri

Kültürel mirasın en önemli örnekleri olan atasözleri bir ulusun yaşama nasıl baktığı, insana nasıl ve niçin değer verdiğini, hangi toplumsal kural ve ilkelere uyma gereği duyduğu anlatır bize. Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi olarak atasözlerini inceledik.   

Kültürel Mirasımız, Atasözleri Kültürel Mirasımız, Atasözleri