Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Seçme ve Bursluluk Sınavı 10. Sınıf Sınav Konuları 

Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Seçme ve Bursluluk Sınavı 10. Sınıf Sınav Konuları

Türkçe

 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Zarflar
 • Fiiller
 • Ses Olayları
 • Tamlamalar
 • Söz Sanatları
 • Şiir Bilgisi
 

Matematik:

 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Nokta Analitiği
 • Doğru Analitiği
 

Fizik:

 • Basınç
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Elektrostatik (Durgun Elektrik)
 • Elektrik Akımı

 

 

Tarih:

 • Beylikten Devlete Geçiş
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti
 • Arayış Yılları
 

Kimya:

 • Asit - Baz Özellikleri
 • Asit - Baz Özellikleri
 • Asit - Bazların Çevreye Zararları
 • Asit - Baz Tepkimeler
 • Çözeltiler
 • Karışımların Özellikleri
 • Çözeltilerin Koligatif Özellikleri
 • Çözeltilerin Karıştırılması
 

Coğrafya:

 • Kayaç Bilgisi
 • Su Kaynakları
 • Toprağın Hikayesi
 • Dünyayı Kaplayan Örtü: Bitkiler
 • Nüfusun Özellikleri ve Önemi
 • Göçler
 

Biyoloji:

 • Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme
 • İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme
 • Mendel Genetik
 
logo