Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Seçme ve Bursluluk Sınavı 11. Sınıf Sınav Konuları 

Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Seçme ve Bursluluk Sınavı 11. Sınıf Sınav Konuları

 Türkçe
 •      Cümlede Anlam
 •      Parçada Anlam
 •      Noktalama
 •      Yazım Kuralları
 •      Ses Bilgisi
 •      Servetifünun Dönemi
 •      Öğretici Metinler
 •      Tanzimat Dönemi

     

 

 Matematik:

•             Mantık

•             Bölme - Bölünebilme

•             Bölen Sayıları

•             Ekok - Ebob

•             Modüler Aritmetik

•             II. Dereceden Denklemler 

•             II. Dereceden Eşitsizlikler

•             Eşitsizlik Sistemleri

•             Trigonometri (Birim Çember)

•             Üçgenler

 

Fizik:

•             Vektörler - Kuvvet

•             Yeryüzünde Hareket

•             Bağıl Hareket - Nehir Problemleri

•             Newton Hareket Yasaları

•             İtme - Momentum

•             İş- Güç - Enerji

 

Kimya:

•             Periyotik Sistem

•            Atom - Elektrik 

•            Atomun Kuantum Modeli

•           Periyotik Sistem 

•           Kimyasal Hesaplamar

•          Mol Kavramı

•          Gazlar

 

Biyoloji:

•             Hücresel Solunum

•             Fotosentez ve Kemosentez

•             İnsanda Sinir Sistemi

•             Duyu Organları

•             Endokrin Sistem

 

Tarih:

•           1881'den 1919'a Mustafa Kemal

•           Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

•           Kurtuluş Savaşında Cepheler

•           Türk İnkılabı

Felsefe

 • Felsefe Nedir?
 • Doğru Bilginin İmkanı
 • Doğru Bilginin Kaynağı
 • Felsefenin Varlığa Bakışı
 • Ahlak Felsefesinin Temeli
 • Sanatı Açıklayan Felsefi Görüşler
 • İktidarın Kaynağı
 

Coğrafya:

•             Ekosistem Ve Madde Döngüleri

•             Biyoçeşitlilik

•             Su ve Ekosistemleri

•             Nüfus Politikaları

•             Şehirler ve etki alanları

•             Ekonomik faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

•             Üretim - Dağıtım - Tüketimi

•             Medeniyetler merkezi Anadolu

•             Türkiye' de Arazi Kullanımı

•             Türkiyede Tarım

   
logo