Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Seçme ve Bursluluk Sınavı 9. Sınıf Sınav Konuları 

Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Seçme ve Bursluluk Sınavı 9. Sınıf Sınav Konuları

 

Türkçe

 • Cümlede Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Anlatım Biçimleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Yazım Kuralları
 • İsim ve Sıfat
 • Söz Sanatları
 • Şiir Bilgisi
 

Matematik

 • Mantık
 • Kümeler
 • Sayılar
 • 1. Derece Denklemler
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar 
 

Biyoloji

 • Bilimsel Yöntem Basamakları
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Karbonhidrat, Yağ, Protein ve Vitaminler
 • Organik ve İngornik Bileşenler
 • Enzimler

Fizik

 • Fiziğin Doğası
 • Madde ve Özellikleri
 • Kuvvet ve Hareket

Kimya

 • Kimya Bilimi
 • Kimyanın Alt Disiplinleri
 • Bileşik Adlandırılması
 • Periyodik Sistem
 • Atomun Yapısı

 

 

Tarih

 • Tarih ve Tarih Yazıcılığı
 • Kadim Dünyada İnsan

Coğrafya

 • Doğa ve İnsan Etkileşimi
 • Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri
 • Coğrafi Koordinat Sistemleri
 • Coğrafi Konum
 • Türkiyenin Coğrafi Konumu
 • Harita Bilgisi
 • İzohipsler
 • Dünyanın Şekli ve Hareketi
 • İklim Bilgisi (Atmosfer ve Özellikleri)
 • Sıcaklık
logo