Temel Lise Bursluluk Sınavı 10. Sınıf Sınav Konuları 

Temel Lise Bursluluk Sınavı 10. Sınıf Sınav Konuları

 

Türkçe

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Dede korkut hikayeleri

İslamiyet Öncesi Türk şiiri

İslami Donem Türk şiiri

Fiil-zarf-zarf fiil, fiil çatısı, edat, bağlaç, ünlem

 

Matematik:

Sıralama — Sekme

Koşullu Olasılık

Fonksiyonların Simetrileri Ve Cebirsel Özellikleri

İki Fonksiyonun Bileşkesi Ve Fonksiyonun Tersi

Fonksiyon ile İlgili Uygulamalar

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Çokgen- Dörtgenler

 

Fizik:

Katı Basıncı

Elektrostatik

Manyetizma

Elektrik Devreleri

Kaldırma Kuvveti

Sıvı Ve Gaz Basıncı

 

Tarih:

Beylikten Devlete Geçiş;

Osmanlının Kısa Zamanda Büyümesi, Iskan Politikası, 1. Murat Donemi, Ekonomi Politika, İdari-Askeri Ve Ekonomik Politika, Balkan Siyaseti, Yıldırım Beyazıt Donemi Anadolu Siyaseti, Fetret Devri

Dünya Gücü Osmanlı; İstanbul’un Fethinin Sebepleri, İstanbul’un Fethinin Sonuçları, Yavuz Sultan Selim Donemi-Mısır Seferi

Ortaçağ Avrupa Tarihi; Skolastik Düşünce, Coğrafi Keşifler, arayış yılları

 

Kimya:

Asit  Ve  Bazların Özellikleri

Ayırma Yöntemleri

Asit  Ve Baz Tepkimeleri

Ph Karşılaştırılması

Yüzde Derişimleri

 

 

Coğrafya:

Ekonomik Faaliyetler

Göçler

Su Kaynakları

Bitki Toplulukları

Nüfus

Toprak çeşitleri

Kayaçlar

 

Biyoloji:

Mitoz Ve Eşeysiz Üreme

Mayoz Ve Eşeyli Üreme

Büyüme Ve Gelişme

 

 

 

logo