Student Tracking System

Kurum bünyemizde kullanılmakta olan k12.net sistemiyle öğrencilerimizin her anlamda takibi yapılmaktadır.

İnternet tabanlı bu sistem ile velilerimiz ;

Öğrencinin tüm derslerdeki devam-devamsızlığını gün, saat ve ders bazında görebilir.

Ödevlerinin yapılıp yapılmadığını takip edebilir.

Deneme sınavı sonuçları ve uygulanan tüm testlerdeki başarı ortalamaları grafikleri, öğrenci yazılı sonuçları ve ayrıntılı bilgileri, ödevlerin puan bazında sonuçlarını görebilir.

Öğrencimizin sınav, etkinlik ve performans sonuçlarına göre oluşturulan zorunlu ve bireysel etütlerini tarih –saat –öğretmen bazında takip edebilir.

Veli-öğretmen-öğrenci bilgi paylaşımı online yapılabilir.

Rehberlik birimi ile internet üzerinden görüşülebilir.

logo