2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2018) için Zümrelerimizin Yorumları

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2018) için Zümrelerimizin Yorumları

2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ARDINDAN

ÖZEL JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI

ZÜMRE BAŞKANLARI DER Kİ;

2,5 milyona yakın öğrencinin katıldığı YKS geçen hafta sonu 30 Haziran-1 Temmuz 2018 Cumartesi-Pazar günleri olmak üzere tek hafta sonunda gerçekleştirildi. 2018 Yılında değişen yeni sistemde öğrencilere 30 Haziran 2018 Cumartesi günü sınavın birinci basamağı olarak TYT (Temel Yeterlilik Testi) uygulandı.1 Temmuz 2018 Pazar günü ise sınavın ikinci ayağı olarak saat:10.15 de AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) öğleden sonra saat: 15.45’de YDT (Yabancı Dil Testi) uygulandı. Öğrencilerden alınan genel değerlendirmeler doğrultusunda değişen sistem 2018 YKS geçmiş senelerde uygulanan 2010 YGS-LYS Sistemine göre bilgiyi yorumlayabilmeyi, bilgiyi özümsemeyi, muhakeme edebilmeyi ve bilgiyi doğru şekilde kullanabilmeyi gerektirmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin zorlanmadığı sene içerisinde sıklıkla yapılan konu tarama ve deneme sınavlarında aynı taktiklerin kullanıldığı pratiklerinin güçlü olduğu gözlemlenmiştir.

2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 Salı günü açıklanacaktır. Bu doğrultuda ÖSYM’nin verdiği tercih bildirim tarihleri 7-14 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bildireceklerdir. Yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı düşünülmektedir.

Tüm öğrencilerimizi 31 Temmuz-14 Ağustos 2018 Tarihleri arasında tercih sıralaması oluşturmak ve bu son viraj da doğru kararlar verebilmelerine yardımcı olmak için okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimize bekliyoruz.

Sevgiler…

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018 TYT Türkçe sorularında anlama bilgisi soru metinlerinin uzun ve zamanı kullanmakta zorlayıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Türkçedeki dil bilgisi soruları beklenildiği gibi önceki yıllara göre yoğunluktaydı. Anlam sorularının içinde ise oldukça kaliteli sorular vardı. Anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı 11 tane dil bilgisi sorusu ve anlam sorularının uzunluğu öğrencilerin sınav süresini yetiştirme noktasında problem yaşamalarına neden olmuştur diyebiliriz. Dil bilgisi sorularının dışında kalan ve anlam soruları diye niteleyebileceğimiz sözcükte, cümlede ve parçada anlamdan sorulan 29 soruda ise kullanılan yalın dil, metinlerin okunurluğunu artırmıştır. Bu sorulardaki metinler ise çoğunlukla bilimsel metinlerden seçilmiş diyebiliriz.

Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların orta düzey zorlukta olduğu, bazı soruların çeldiricilerinin öğrencileri zorladığı, bu nedenle de geçen yılki YGS’ ye yakın zorlukta bir sınav olduğu söylenebilmektedir.

YKS’nin ikinci basamağı olan AYT’ye baktığımızda eski sınav sistemimizdeki LYS’den soru sayısı dışında bir fark olmadığı görülmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 4 adet anlam, 20 adet edebiyat sorusu sorulmuş olup dil bilgisi sorusuna hiç yer verilmemesi dikkat çekici bir unsur olmuştur. Edebiyat sorularının lise müfredatına uygun olduğu ve bu sorularda ÖSYM’nin daha önceki yıllarda sorulmuş bazı bilgileri tekrar sorduğu gözlenmiştir. Özellikle divan edebiyatından sorulan soruların sayıca fazla olması sınavın dikkate değer bir diğer yönü olmuştur. Genel olarak Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zor olmadığı ve soruların temel bilgileri ölçen düzeyde olduğunu söylenebilir.

MATEMATİK BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018 YKS Matematik soruları mantıksal akıl yürütme gerektirmekte diğer tüm branşlarda olduğu gibi yorumlayarak bilgiyi kullanabilmeyi gerektirmektedir.

2018 TYT işlem becerisi dışında ilk gördüğü bir tanım ya da kavramla ilgili olarak yorumlama gücünü ölçmektedir. Bu doğrultuda soruları kolaylıkla kavrayarak hızlıca çözebilen öğrencilere yönelik olduğu tespit edilmiştir.

2018 AYT daha çok bilgi ve işleme yönelik olduğu gözlemlenmiştir, bu nedenle geçmiş yılara kıyasla daha çok işlem yeteneği gerektiriyor. Bu sınav bilgiyi kullanabilmenin yanında yorumlama gücünü kullanabilmeyi gerektiriyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin sınava yönelik yaptığı yönlendirmeleri takip ederek oldukça tatmin edici başarılara ulaşmışlardır. Sorular müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Matematik testinin 2018 YKS de belirleyici oldukça bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.

FİZİK BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018 YKS TYT fizik soruları beklendiği üzere zorluk seviyesi orta düzeyde ve MEB Müfredatı kazanımlara uygun olarak belirlenmiştir. 2018 TYT de 9. ve 10. sınıf müfredatına yer verildiği AYT sınavında 11 ve 12. Sınıf fizik konularına ve kazanımlarına ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Jale Tezer Eğitim Kurumları olarak hazırlanan YKS denemelerimizde, yayınlarımızda, ders anlatımlarımızda sınav sorularına yönelik öğrencilere MEB Müfredat kazanımları anlatılarak TYT-AYT hakkında ipuçları verilmiştir. Bu ipuçları doğrultusunda öğrencilerimizin yeterliliği Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmektedir.

KİMYA BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018 YKS Kimya soruları değerlendirildiğinde konuların müfredata uygun olduğu görülmektedir. Konu dağılımının uygun bir şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. Düzenli ve planlı çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu tespit edilmiştir.

2018 TYT sorularının yorum ve bilgiye dayalı olduğu görülmektedir. 2018 AYT bölümünde ise kimyada yorum ve bilgi sorularının yanı sıra işlem sorularının da ağırlıkta olduğu görülmektedir. Elektrokimya konusundan iki tane soru karşımıza çıkmaktadır. Organik kimyadan beklentilerimiz doğrultusunda gibi dört soru gelmiştir.

Derslerde üzerinde durduğumuz konular ve denemelerde sorduğumuz soruların çok benzerleri sınavda sorulmuştur. Bundan dolayı öğrencilerin soruları çözerken hiç zorlanmadıkları belirlenmiş olup, öğrencilerden gelen yorumların gayet olumlu olması ve sonuçlarının güzel olması kimya öğretmenleri olarak sevindirici olmuştur.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

Yeni sınav sistemi çerçevesinde uygulanan TYT sınavı biyoloji branşında tamamen 9. ve 10. sınıf müfredat konularını kapsarken, AYT sınavının çok büyük bir bölümünün 11. ve 12. Sınıf müfredat konularını kapsadığı görülmüştür. Her iki aşamada da sorular temel bilgileri, okuma-anlama-dikkat becerilerini ve grafik verilerinin analizini kapsamaktadır.
Kurumumuzun değerli ve tecrübeli öğretmenleri tarafından hazırlanan deneme ve tarama sınavlarında sorulan soruların, ödev kitapçıklarında var olan soruların ve sınav öncesi son tekrarlarda üzerinde durulan ve vurgu yapılan konuların sınavda çıkmış olması bizlere emanet edilmiş öğrencilerimizin başarısına önemli katkılarda bulunmuştur. MEB Biyoloji Öğretim Programı esaslarını dikkate alarak ele aldığımız konuları güncel olaylarla bağdaştırarak ve yorum gücünü artıracak şekilde detaylandırarak işlemenin avantajını sınavda gördüğümüzü düşünmekteyiz.
Geleceğimiz ve umut ışığımız olan öğrencilerimize hayatları boyunca mutluluklar diliyoruz.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018 YKS Coğrafya sorularının anlaşılır olduğu, uzun olmadığı, genelde müfredata uygun olmakla birlikte sistemli tekrarlarını yapan öğrencilerin kolaylıkla cevaplayabileceği sorulardan oluştuğu düşünülmektedir. TYT soruları beklenen düzeyde olup ortak payda bölge ve Türkiye ikliminden gelen soru belirleyici olduğu gözlemlenmektedir. AYT sınavında ise sorular beklenenden kolay olup Türkiye tarımını etkileyen faktörlerden gelen soru belirleyici olmuştur.

TARİH BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2017-2018 yılı TYT ve AYT tarih soruları MEB’in belirlediği müfredata uygun olarak sorulmuştur. Tüm adayların sorumlu olduğu TYT  tarih sorularının okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik yapılabilirliğinin kolay olduğu görülürken AYT SOS-1 sorularında daha çok bilgi ağırlıklı alışılagelmiş YGS tarih sorularından farklı olduğu görülmüştür. Kurumumuzda yaptığımız çalışmaların ve deneme sınav sorularının TYT ve AYT sınav soruları ile örtüştüğü dikkat çekmiştir.

FELSEFE BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

2018 YKS de Felsefe sorularına konu analizi kapsamında bakıldığında Felsefeye Giriş, Bilgi Felsefesi, Varlık ve Ahlak Felsefesi ünitelerinden soru gelmiştir. Müfredat dışı herhangi bir soru bulunmamaktadır. Bazı sorular doğrudan bilgi sorusu niteliğindedir; öğrencinin hem felsefi kavram bilgisini hem de filozofları tanıyıp tanımadığını ölçülmektedir. Bazı sorular ise öğrencinin kavramlar arası karşılaştırma ve yorum yapma becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Bazı sorular ise tamamen felsefi bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Bu seneki felsefe sorularının bilgi ağırlıklı ve dikkat gerektiren nitelikte olmasının önceki yıllara oranla öğrencileri biraz daha zorladığını söylemek mümkündür.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ ZÜMRE BAŞKANIMIZ DER Kİ;

YKS de çıkan beş sorudan ikisinin yorum becerisiyle çözülebilecek sorular olduğu anlaşılıyor. Üç soru ise bilgi sorusu olarak değerlendirilebilir. Ancak bu yıl çıkan sorularda bu kural genel olarak geçerli olmakla birlikte dikkat çeken yön; dini kavramların anlam içeriklerine aşina olma becerisi şeklindedir. Yorum becerisi yanında konuları anlayarak öğrenme, ilgili kavram ve kelimelerin ne anlama geldiğini bilme, soruları doğru cevaplamada etkili olacak gibi görünmektedir. Konu dağılımı MEB müfredatına uygunluk göstermektedir.