JALE TEZER KOLEJİ ZÜMRE BAŞKANLARININ DEĞİŞEN LİSELERE GİRİŞ SINAVI SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

JALE TEZER KOLEJİ ZÜMRE BAŞKANLARININ DEĞİŞEN LİSELERE GİRİŞ SINAVI SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Jale Tezer Koleji Türkçe Zümresi

2018 Haziran ayında liselere geçişte yapılacak olan sınavda soruların sadece 8.sınıf müfredat ve kazanımları doğrultusunda çoktan seçmeli olacağı ve Türkçe branşında 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.

Bir önceki sınav sistemi ile karşılaştığımızda çıkacak sorunlar ünitelerin tamamını kapsadığından, zorluk derecesinin artacağından ve soruların daha kapsamlı olacağı düşünüldüğünden dolayı öğrencilerimiz daha geniş bir konu dağılımı ile karşı karşıya kalacaklardır.

Sınava giren tüm öğrencilerimizin Türkçe dersinden tüm soruları doğru cevaplayabilecekleri inancı doğrultusunda:

  • Sürekli eski konuların tekrarı
  • Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı örnek sorular ve kazınım testlerinin takibi ve sınıfta çözümü
  • Konuların en az bir ay önceden bitirilmesi
  • Son bir ay yoğunlaştırılmış bir tekrar ve soru çözüm programının uygulanması
  • Okulumuzun düzenlediği seri denemeler ve her hafta yapılan taramalara bakılarak ofis saatlerinde öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Sınava girecek tüm öğrencilerimizin %10’luk yerleşme dilimine girebilecek şekilde hazırlıyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

 

                                                                                               TÜRKÇE ZÜMRESİ

Jale Tezer Koleji Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Zümresi

            Değişen liselere giriş sistemi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre belirlenecek olan bazı liselere sınavla giriş olacağı belirtilmiştir.

            Önceki sistemde liselere giriş sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden 6 üniteden 20 soru üzerinden ölçme ve değerlendirme yapılırken yeni sistemde liselere giriş sınavı da Din kültür ve Ahlak Bilgisi dersinden 6 üniteden ve 10 soru üzerinden ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Sınavda ele alınan konuların kapsamını genişletirken sınav sorularındaki zorluk derecesinin artacağını göstermektedir.

            Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Zümresi olarak yapılacak olan liseler giriş sınavı için sınav tarihine kadar konuların kazanımlara uygun şekilde tamamlanmış olup sınav tarzına uygun her türlü çalışma uygulanacaktır.

           

                                                                                   DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZÜMRESİ

 

Jale Tezer Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi

            2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde TEOG sınavı yerine getirilen Liselere Geçiş Sisteminde Jale Tezer Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi olarak çalışmalarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz.

            Yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavında 8.sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin soru sayısı 10 olarak belirtilmiştir. Öğrenciler 8.sınıfta toplam yedi üniteden sorumludur. Soru sayısı 20’den 10’a düşürülmesi soruların kapsamının genişlediğinin göstergesidir.

            Sosyal Bilgiler Zümresi olarak yapılan bu değişikliğe göre deneme sınavlarındaki soru sayıları ve kapsamları yeni sınav sistemine göre uyarladık. Zümre olarak sınav gündemini gün be gün takip edip yapılan her değişikliğe ayak uydurmaya çalışıyoruz.

            Haziran ayında yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına 8.sınıf öğrencilerimizin tamamı %10’luk sınav dilimine girmeye hazır hale getirilecektir.

 

 

                                                                                   SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ

                                                                         

Jale Tezer Koleji Fen Bilgisi Zümresi

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde yeni düzenlenmiş olan Liselere Giriş sistemine Jale Tezer Kurumları Fen Bilgisi Zümresi olarak hazırız.

Yeni sistemde Fen Bilimleri bölümünden 20 soru çıkacaktır. Çıkacak sorular ünitelerin tamamını kapsamaktadır. Zorluk derecesinin ünite olarak daha fazla olduğundan ve daha kapsamlı olacağı düşünüldüğünden konuları erken bitirip ara ara geçmişe dönülerek tekrarlara ağırlık verilecektir. Çocuklarımızın günlük çözdüğü soru sayılarının arttırılıp tekrarlara ağırlık vermeleri bakımından yönlendirme yapılacaktır. Deneme sayıları arttırılarak her türlü soru tarzı ile tanışmaları ve sınav kaygılarının minimuma inmesi sağlanacaktır.

Fen Bilimleri Zümresi olarak Milli Eğitimin vermiş olduğu müfredat ve kazanım soruları sınıflarımızda düzenli olarak uygulanmaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin bu kapsamlı ve kontrollü çalışma sonucunda haziran başındaki sınava hazır hale gelecektir.

                                                          

                                                                       FEN BİLGİSİ ZÜMRESİ

                                                                  

Jale Tezer Koleji Matematik Zümresi

2017-2018 eğitim Öğretim yılı içerisinde TEOG sınavı yerine getirilen, yeni düzenlenmiş olan Liselere Geçiş Sistemine Jale Tezer Koleji Matematik Zümresi olarak ilgili değişiklikleri günü gününe takip ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yapılacak olan Liselere Geçiş sınavında geçen senelerde olan soru sayısı Matematik bölümünde yine 20 soru sayısı olarak belirtilmiştir. Öğrenciler sınavda 5 üniteden sorumlu olacaktır. Ünite olarak daha fazla olduğundan daha kapsamlı bir sınav olacağı için konuları erken bitirip tekrarlara ve bol soru çözümüne ağırlık verilecektir. Deneme sınavlarının sayısı arttırılarak her zorluk derecesindeki soruları süre ile orantılı ve etkin kullanması sağlanacaktır.

Matematik Zümresi olarak Milli Eğitimin vermiş olduğu müfredata uygun bir şekilde konulara devam edilerek tüm öğrencilerimiz haziran ayında yapılacak olan sınava girmeye hazır hale gelecektir.

 

                                                                                                              MATEMATİK ZÜMRESİ