Yabancı Dil

6 YABANCI DİLLE BİR DÜNYA OKULU

"KALIPLARIN DIŞINDA VİZYONER VE GLOBAL EĞİTİM"

İngilizce - Fransızca - Almanca - Rusça - İspanyolca - Çince

ÖĞRETEN DEĞİL KONUŞTURAN İNGİLİZCE

 

 

Gelişen dünyada yabancı dil bir lüks değil bir şarttır. Dil yaşayan bir varlıktır. Yaşama katılmamış, coşkudan ve içsellikten uzak bir dil eğitimi kalıplarda kalır. Öğrencinin İngilizce konuşma cesaretini yakalaması önemli bir unsurdur. Okulumuz yabancı dili hayatın ve eğitimin tüm aşamalarına katarak uluslararası standartlara uygun öğrenmeler gerçekleştirir.

 • İngilizce programımız yabancı uyruklu (native) ve bir yabancı öğretmen kadar branşında yetkinleşmiş Türk öğretmenler tarafından uygulanmaktadır.
 • Speaking dersleri öğrencilerimizin aksanlarının düzgün olabilmesi adına anadili İngilizce olan öğretmenler eşliğinde haftada 2 saat olarak uygulanmaktadır.
 • Öğrenciler 4. sınıf başlangıcında yapılan Placement Test sonucuna göre gruplara ayrılarak yetiştirilir.
 • Assessmant Unit (Ölçme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanan değerlendirme testleri, haftalık ve aylık ödevler, quiz, yazılı sınavlar düzenli olarak öğrencilere sunulur.
 • Jale Tezer Koleji Edexcel Otorizasyonu almış bir kurumdur. Açılımı “Eğitimsel Mükemmellik” anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlayan uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.
  • Edexcel programı çerçevesinde İngilizce dersleri British National Curriculum (İngiliz Müfredat) esaslarına uygun olarak uygulanır.
  • Bu çerçevede İngilizce Matematik ve İngilizce Fen dersleri de verilmektedir.
  • Bu program kademeli olarak 8.sınıfın sonuna kadar devam eder. Öğrencilerimiz 3., 5. ve 8. sınıfta Edexcel sınavına katılabilir ve başarılı olması durumunda Assessmant Report almaya hak kazanır. Assessmant Report İngiltere de tüm okullarda geçerlidir.
 • Cambridge Üniversitesi Sınavları okulumuzda uygulanan ve öğrencilerimizin gösterdikleri başarıları sadece okul içinde kullanmayıp, uluslararası platforma taşıyan, dünya çapında gerçekliliği bulunan sınavlardır.
  • Cambridge Young Learners dil sınavları ile öğrencilerimiz her yıl kendilerini uluslararası platformda dener ve sertifika almaya hak kazanır.
 • TOEFL dünya üzerinde lisans ve yüksek lisans alanında geçerliliği en yüksek olan sınav uygulanmasıdır. Başta ABD ve Kanada’daki üniversiteler olmak üzere öğrenci kabulünde büyük önem taşıyan bu sınav; Türkiye’de üniversitelerin hazırlık sınavını atlamak üzere zorunlu tutulmuştur. Okulumuzda 3. sınıftan üniversiteye geçiş dönemine kadar takip amacıyla yapılan bir uygulamadır. Okulumuz TOEFL Junior (6. ve 7. sınıflar); TOEFL Primary (4. ve 5. sınıflar) sınavını uygulamaktadır.
 • Her yıl yaz tatillerinde İngiltere, Amerika, Çin gibi ülkelere gidiyoruz. Dünya kültürlerini tanıyor ve yabancı dilimizi geliştiriyoruz.

IB - DP (LİSEDEN ÇİFT DİL İLE DİPLOMA MEZUN OLMA AYRICALIĞI)

IB - DP koşullarını yerine getiren her öğrenci, lise diplomasının yanında uluslararası alanda geçerliliği olan IB diplomasını almaya hak kazanır.

MODERN YABANCI DİLLER

 • Okulumuzda uygulanan yoğun İngilizce programının yanı sıra Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dersleri 4. sınıftan itibaren seçmeli ders olarak öğrencilerimize verilmektedir.
 • Yabancı öğretmenler tarafından verilen modern yabancı diller eğitiminin amacı; öğrencilerimizin 2 yabancı dile hâkim olarak mezun olmalarıdır.
 • Modern yabancı diller eğitimi, tiyatro, yarışma, seminer, gezi gibi bir çok aktiviteyle desteklenmektedir.

 

 

Türkiye'nin Tek Konfüçyüs Okulunda Ayrıcalıklı Çince Eğitim

Türkiye’nin tek  Konfüçyüs  Okulu olma ayrıcalığına sahip  olarak,  5000’den fazla   kitap,  oyun  setleri ve  materyalle dolu ve  ileri teknolojinin  hakim  olduğu “Özel Bir Çince Sınıfı”nda eğitim  alıyoruz. Sadece Çinceyi öğrenmiyoruz. Aynı zamanda Çincenin kaligrafik  yapısı  sebebiyle  odaklanmamız güçleniyor.  Tüm derslerimizde Çincenin pozitif etkisini kullanıyoruz.

 • Çinli öğrenciler ve sanatçılarla her yıl ortak “Konfüçyüs Festivali” yapıyor, öğrendiklerimizi pratik  ediyoruz.
 • Çingidiyor; yerinde 15 günlük Çince kurslarına katılıyoruz.

 

 

Jale Tezer Koleji