Bilinçli Teknoloji Kullanımı Semineri

Bilinçli Teknoloji Kullanımı Semineri

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Ankara İli Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yerel hedefi olarak belirlenen BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ  KULLANIMI semineri 18 Ekim 2021 Pazartesi günü ORAN yerleşkemizde gerçekleştirildi. Anadolu ve fen lisesi 9. ve 10. sınıflarımızla gerçekleştirilen seminerde akıllı telefon, televizyon, oyun konsolları, bilgisayar oyunları, tablet gibi teknolojik aletlerin belirli kurallar çerçevesinde kullanılmasının önemi üzerinde duruldu. 

Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki kontrolsüz ve bilinçsiz teknoloji kullanımı özellikle akademik çalışmaların önünde bir engel niteliği taşımakta ve  KONSANTRASYON konusunda problemler yaratabilmektedir. Fiziksel olarak OBEZİTE, DURUŞ BOZUKLUKLARI, GÖZ KURULUĞU vs. sağlık problemlerine neden olabilen sınırlandırılmamış kullanımlar bireyin ailesi, arkadaşları ve sosyal çevresiyle sorunlar yaşamasına da neden olabilmektedir. Bu konuda aile içerisinde uygulanabilecek günlük rutin kuralların olması, kullanımın önce azaltılarak sınırlandırılması, bireyin sosyal gelişimini destekleyecek faaliyetlere ağırlık verilmesi vs. öneriler sunulabilmektedir.