Rehberlik

Öğrencilerimiz PDR Servisinden;

Eğitsel Rehberlik kapsamında:

 • Aile ve İletişim
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri,
 • Zamanı Etkin Kullanma,
 • Test Çözüm Teknikleri,
 • Sınav (YKS, TYT - AYT) Tanıtımları ve Bilgilendirme,
 • Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma Yolları,
 • Motivasyon
 • Kariyer Planlama

konularında rehberlik hizmeti alır.

Mesleki Rehberlik kapsamında:

 • İlgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi değerlendirmeler yapabilme,
 • Kendini tanıma,
 • Meslekleri tanıma,
 • Mesleki karar verme becerilerini geliştirebilme çalışmalarından faydalanır.
 • Üniversite tanıtım günleri çalışmalarından faydalanır;  meslek tanıtımları, bölümler, öğrenci değişim programları, kampus yaşamı, yurt-burs olanakları, kariyer planlama konularında bilgilendirilir.
 • Sınıf Rehber Öğretmeni ve Sınıf Danışman Öğretmeni eşliğinde grup rehberliği hizmetinden yararlanır. Sınav kaygısı,verimli ders çalışma teknikleri, başarıyı sağlayan veya başarısızlığa neden olan etkenler, motivasyon, iletişim teknikleri, aile içi ilişkiler, kişiler arası ilişkiler, öfke kontrolü, stres yönetimi ve sınav sistemi gibi konularda her hafta okul rehberlik öğretmeni tarafından hazırlanan etkinlikler sınıf rehber öğretmeni aracılığı ile öğrencilere uygulanır ve değerlendirmeler yapılarak okul rehber öğretmenine teslim edilir.

Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları

“Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Sorunları ”,  “Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerileri”,  “Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü”,  “Etkili Ana Baba Davranışları”, ”Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenme”, ”Sınıf ve Ders Geçme Yönetmeliği”, ”YKS Sistemi ve Doğru Meslek Seçimi”  gibi konular ana başlıklar olarak yer almaktadır.

Jale Tezer Koleji