Hedeflerimiz

Jale Tezer Liseleri; öğrencilerin sorumluluk alabilen, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri yüksek, farklılıklara saygı gösterebilen, iletişim becerileri kuvvetli, girişimcilik ve liderlik özellikleri geliştirebilen, yaşantısal deneyimlerini pozitif gelişim yönünde kullanabilen bireyler olmalarını hedefler. Çağın getirdiği avantajları kendi gelişimine katkı sağlayabilecek yönde kullanabilen bireyler yetiştirirken, evrensel değerlerin farkında olmaları da önemsenir. Tüm bu çalışmalar yapılırken; rehberlik hizmetlerinin bilimsel ilke ve yöntemlere dayanarak sürdürülen profesyonel bir yardım olduğu ilkesinden hareket edilir. Rehberlik hizmetleri bir süreç olarak değerlendirilir ve okul aile sistemi içinde ele alınır.

Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerle bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda çalışmalar yürütülür. Meslek seçimi ve üniversite seçimi gibi konularda çalışmalar yürütülür.

Jale Tezer Koleji