Çocuk Gelişiminin Desteklenmesinde Oyunun Önemi

Çocuk Gelişiminin Desteklenmesinde Oyunun Önemi

Oyunun Önemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Oyun çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal refahına katkıda bulunur. Çocukların hayal güçlerini, el becerilerini; fiziksel, bilişsel ve duygusal güçlerini geliştirirken yaratıcılıklarını kullanmalarına izin verir. Oyun yoluyla, çok küçük yaştaki çocuklar çevrelerindeki dünyayla etkileşime girerek kendilerini anlatma yöntemini bulurlar.

Yönlendirilmemiş, planlanmamış çocuk oyunları, çocukların gruplar halinde nasıl çalışacaklarını, paylaşacaklarını, müzakere edeceklerini, anlaşmazlıkları nasıl çözeceklerini anlamalarını ve kendilerini savunma becerileri geliştirmelerini  sağlar.

Oyunla birlikte ebeveynler çocukların dünyasına göz atma fırsatı yakalayarak  çocukların korkularını, düşüncelerini, isteklerini, duygularını daha net anlarlar. Karşılaştıkları duygular ile baş edebilme  yöntemlerini keşfetmeleri için çocuklara daha sağlıklı yöntemler sunarlar.

Çocuklar oyun sayesinde kendi  görüşlerini, hikayelerini, örneklerini ve hatta hayal kırıklıklarını daha rahat ifade edebilir bu da ebeveynlerin çocuk bakış açısını daha iyi anlamasını sağlar. Çocuklara daha nazik, sakin, etkili bir rehberlik sunmaları için bir ortam yaratır.

Çocuğun kendi kendine kurmasına izin verildiğinde oyun sırasında çocuk, karar verme becerilerini uygular ve kendi düşünceleriyle hareket ederek kendi ilgi alanlarını keşfeder.

Genellikle çocukların neler oynayacağına ya da hangi oyunları oynaması gerektiğine ebeveynler karar verir. Fakat oyun yetişkinler tarafından kontrol edilmemelidir. Çünkü çocuk bu kontrol durumunda ebeveynlerin kural ve kaygılarını kabul edecektir. Bu da  çocuğun yaratıcılık, liderlik ve grup içinde var olma becerilerini geliştirmesini engelleyecektir.

Oyun akademik ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Okul ortamında oynanan oyunlar  çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin yanı sıra bilişsel gelişimlerine de katkıda bulunarak çocukların okul ortamına uyum sağlamalarına, çocukların öğrenmeye hazır olmalarına ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine en büyük destektir.

Anne Babalara Tavsiyeler:
• Çocuklar için güvenli oyun alanları ve oyun zamanları sağlanmalı ve çocuklarla birlikte oyun oynanmalıdır. 

• Çocuklarla oyun oynarken oyunda yapılması gerekenler çocuğun yerine yapılmamalı, mutlaka sabırlı olunmalı, çocukların sorularına yanıt verilmeli, öğrenmek istedikleri onlara öğretilmelidir.

• Çocuklar için mutlaka yaşıtları ile oynayabilecekleri bir oyun çevresi yaratılmalıdır.

• Ebeveynler hissettirmeden çocukların oyunları gözlemlemeli, çocuk talep ederse oyuna katılmalı ama oyunu yönetmemelidir. Çocukların oyunlarını yönlendirerek genel akışı bozmak onların hayal dünyasına ket vuracaktır.

• Her oyunun bir suresi olmalı, süre çocukla belirlenmeli ve bu süreye ne olursa olsun uyulmalıdır. 

Unutmayın ki oyun çocuğunuzun öğrenmesi, gelişmesi, sosyalleşmesi için gereklidir. Bunun için zamanı ve ortamı yaratacak olan ebeveynlerdir.