Disiplinler arası çalışmalar

Disiplinler arası çalışmalar kapsamında tarih dersi ile Türk edebiyatı dersinde Türk kültüründe motifler konusunu uygulamalı olarak işledik.
Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi olarak köklü kültürümüzün sahip olduğu değerleri daha nice kuşaklara aktarmayı amaçlıyoruz.