Görsel Hazine Avı Etkinliği

3. Sınıf öğrencilerimizle görsel sanatlar dersinde ressamları işledik. Öğrencilerimiz anlatılan ressamlar hakkında notlar alıp, sorular hazırladılar. Hazırlanan bu sorular ile gizli hazineyi bulma telaşına düşen öğrencilerimiz tuzaklara yakalanmadan hazineye ulaşmaya çalıştılar. Bu amaçla hem eğlendiler hem de öğrendiler. Oyunun sonunda ise tebrik etmeyi bir erdem olarak görüp birbirlerine hediye kartlarını sundular.