JTK Değerler Balonu

JTK Değerler Balonu Uçuyor!
Gaziosmanpaşa yerleşkesi PDR ilköğretim zümresi değerler eğitimi kapsamında değerler balonu hazırladı. Bu ay "saygı" teması ile yola çıkılan çalışma öğrencilerimizle interaktif bir çalışma olarak hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimize "Nelere saygı duymalıyız?" sorusu da yöneltildi.