JTMUN 22 Sona Erdi

What is MUN All About?
Model United Nations is a simulation that imitates the procedures of the United Nations finding solutions for real-world problems, done through an academic simulation of the United Nations procedure. The MUN simulation consists of negotiation, discussion, and lively debates, which is the cornerstone of UN activity.
Model UN aims to educate students about current events, international relations, diplomacy, and the United Nations agenda. Along with knowledge of the world we live in, participants will develop skills including public speaking, presentation, persuasion, situation analysis, research, and critical thinking.

MUN Hakkında Her Şey?
Model Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler prosedürünün akademik bir simülasyon yoluyla gerçek dünya sorunlarına çözüm bulma prosedürlerini taklit eden bir simülasyondur. MUN simülasyonu, Modelleşmiş Devlet faaliyetinin temel taşı olan müzakere, tartışma ve canlı konuşmalardan oluşur.
Modelleşmiş Devlet, öğrencileri güncel olaylar, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve Birleşmiş Milletler gündemi hakkında eğitmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar, içinde yaşadığımız dünya bilgisinin yanı sıra topluluk önünde konuşma, sunum, ikna, durum analizi, araştırma ve eleştirel düşünme gibi beceriler geliştireceklerdir.