LGS 2019 yorumları

MATEMATİK
Öğrencilerimizin, velilerimizin ve biz öğretmenlerin heyecanla beklediğimiz 2018-2019 LGS 01.06.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.
Sınava hazırlık süresince kazanım odaklı çalışmalar yaparak ve yayınlanan örnek sorularla kazanımları pekiştirerek ilerledik. Sınavı, Jale Tezer Koleji Matematik Zümresi öğretmenleri olarak tek tek inceledik. LGS Matematik sorularına baktığımızda yayınlanan örnek sorulara paralel çıktığını görmekteyiz. Önceki senenin sorularıyla karşılaştırdığımızda soruların bir kısmının değil artık tamamının yeni nesil sorular olduğunu görüyoruz. Soruların hepsi görsel açıdan zengin, uzun sorular olmasına rağmen akademik anlamda problem çözme yeteneğini ölçmektedir.
8. sınıf matematik soruları MEB tarafından verilen müfredat dahilinde konuların her birinden soru bulunacak şekilde hazırlanmıştır. Pisagor bağıntısı, cebirsel ifadeler, kareköklü ifadeler konularından ağırlıklı çıkmıştır. Soruların çoğu birden fazla konu içermektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize ders içerisinde çözdüğümüz ve deneme sınavlarımızdaki hazırlamış olduğumuz sorularla birebir paralellik göstermektedir.
*-*-*-*
FEN BİLGİSİ
2018-2019 LGS sınavı Fen Bilimleri soruları, Jale Tezer Koleji Fen Bilgisi zümresi öğretmenleri tarafından tek tek incelendi. Sorular MEB tarafından verilen müfredat dahilinde gerçekleşti. Soru analizleri kolay, orta ve zor şeklinde sıralanmıştır. Çeldiricisi güçlü olan uzun paragraf soruları bulunuyordu. Örnek sorularla paralel olan sorular vardı. Öğrencilerimiz ders içerisinde çözdüğümüz ve deneme sınavlarındaki sorularımızla bire bir paralel sorular çıktı. Öğretmenlerimizin sınav hakkındaki soru tahminleri büyük oranda tuttu.
*-*-*-*
İNGİLİZCE

 

01.06.2019 tarihinde gerçekleşmiş olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nın İngilizce bölümünde
1. soru  “On the Phone” (4. ünite),
2. ve 9. soru “Science” (9. ünite),
3. soru “Chores” (8. ünite),
4. soru “Friendship” (1. ünite),
5. soru “Adventures” (6. ünite),
6. soru “Tourism” (7. ünite),
7. soru “The Internet” (5. ünite),
8. soru “Inthe Kitchen” (3. ünite) ve
10. soru “Teen Life” (2. ünite) ünitesinden sorulmuş olup sınavda “Natural Force” (10. ünite) ile ilgili bir soruya yer verilmemiştir.
2018 sınavına kıyasla;
2018 yılında gerçekleştirilmiş olan sınavın İngilizce bölümünde daha fazla görsel şıklara ve sorulara yer verilirken bu yılki sınavda tablo ve grafik içeren sorular ağırlıktadır. İki sınav sorularının arasında çok bir zorluk farkı bulunmamakta olup 2019 sınavı görece daha zordur.
2019 LGS’ sinin İngilizce bölümünde9. soru dışında öğrencilerimizi üzerine çokça düşündürecek bir sorunun bulunmamasıyla beraber, sınav soruları yıl boyunca öğrencilerimize öğrettiğimiz kelimeler, dil bilgisi, okuma parçaları ve uyguladığımız deneme sınavlarıyla paralel gitmiştir.Zaman zaman deneme sınavlarımızda öğrencilerimizi bu sorulara oranla zorladığımız da olmuştur.
*-*-*-*
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

2018-2019 LGS öğrencilerimizin, velilerimizin ve bizim heyecanla beklediğimiz bir sınavdı. Nihayetinde 01.06.2019 itibariyle sınav gerçekleşmiş oldu. Sınava hazırlık sürecinin ilk gününden itibaren kazanım odaklı çalışarak örnek sorularla kazanımları pekiştirerek ilerledik. Bu kapsamsa sınav sorularına baktığımızda geçmiş yılların aksine bu yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı anlama ve yorumlama sorularından ziyade ezbere dayalı bilgi isteyen sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca birçok çeldirici soruyla öğrencilerimiz iki şık arasında bırakılmıştır. Bizler zümre olarak bu tarz sorulara-tekniklere denemeler ve ders anlatımlarımızda sıklıkla yer verdiğimiz için öğrencilerimizin başarısından kaygı duymuyoruz.
*-*-*-*
SOSYAL BİLGİLER
Sınav İnkılap Tarihinde bir önceki yılla konu dağılımında paralellik göstermiş, sorulan soruların tamamı müfredata uygun ve kazanım testleriyle örtüşmektedir. Sorular sadece bilgi değil, dikkat odaklı,  yorum yapabilme gücünü ortaya koyan sorulardı. Yaptığımız deneme sınavlarında bu sorularla örtüşen sorular sorulması sınavda öğrencilerin büyük oranda başarı kazanmasını sağlamıştır. Sınavda hatalı soru bulunmamaktadır. Derslerdeki soru tahminlerinin büyük oranda gerçekleşmesi bizleri mutlu etmiştir. 
*-*-*-*
TÜRKÇE
Öğrencilerimizin, velilerimizin ve bizim heyecanla beklediğimiz 2018-2019 LGS 01/06/2019 tarihinde gerçekleşmiş oldu.
Sınava hazırlık sürecinde kazanım odaklı çalışmalar yaparak ve yayınlanan örnek sorularla kazanımları pekiştirerek ilerledik. LGS Türkçe sorularına baktığımızda soruların yayınlanan örnek sorulara paralel çıktığı görülmektedir. Soruların sadece bilgi değil, görsel ağırlıklı, grafik okuma, sözel mantık gibi dikkat odaklı olduğu görülmektedir. Dil bilgisi soruları öğrencilerimizin rahatlıkla cevaplandırabileceği nitelikteydi. Öge sorusunun açıkça sorulmamış olduğu görülmektedir. Ancak anlatım bozukluğu sorusunu yapabilmek için cümlenin ögeleri konusuna hakim olunması gerekmektedir. Geçen yıl olduğu gibi “Eylemde Çatı” konusunda soru çıkmamış olması dikkat çekicidir. Sınav çok okuyan, yorum yapabilen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği düzeydedir. Öğretmenlerimizin derslerdeki ve deneme sınavlarındaki soru tahminlerinin büyük oranda tutmuş olması bizleri mutlu etmiştir.