Öğrencimiz Felsefe Olimpiyatında

Yirmi dördüncü Türkiye Felsefe Olimpiyatı 1 Aralık Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Özel Jale Tezer Koleji olarak öğrencimiz Gülce ile katıldık. Öğrencimiz "Felsefenin tek değilse de en tipik sorusu, "nedir? sorusudur. Bir şeyin ne olduğunu sorar felsefe. (...) Bir şeyin ne olduğu bilinmeden onun hakkında sorulacak başka herhangi bir soruya bilgisel bir cevap verilemez. (...)Ne var ki bu "nedir?" sorusu, sanıldığı gibi, durup dururken ezbere sorulacak bir soru değildir. (...) Karşı karşıya geldiğimiz bir problem olmadan tek başına sorulduğunda, bu tür "nedir"li bir soruya birbirinden çok farklı cevapların verilmesi kaçınılmazdır." İONNA KUÇURADİ "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefe, Lise Öğrencileri Felsefe Sempozyumu Açılış Konuşması, 10 Şubat 2002, Ankara Kültür Merkezi" alıntısı hakkında görüşlerini aktaran bir felsefe denemesi yazmıştır. Öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.