Oyunun Önemi

Jale Tezer Koleji Anasınıfı ailesi olarak oyunu çok önemsiyoruz ve tüm derslerimizde kullanıyoruz.
Maria Montessori'ye göre oyun “çocuğun işi” olarak nitelendirilir. Bu yüzden oyun, çocuğun sağlıklı gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen en önemli duygusal doyum olarak görülmelidir. Sevgiden yoksun bir çocukluk olmayacağı gibi oyunsuz bir çocuklukta düşünülemez.
Çocuk yaşamı oyunla öğrenir ve dünyayı keşfeder. Oyun çocuğun bilişsel, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olmaktadır.
Oyun, mutlu ve sağlıklı çocuk gelişiminin önemli bir parçasıdır.