YKS Sınavı İçin Taktikler

KİMYA

• Son 5 yılın çıkmış soruları çözülmeden kesinlikle sınava girilmemelidir.
• Soru ezberleme yapılmamalı, konuların ip uçları öğrenilmelidir.
• Sınava yakın bir zamanda kesinlikle zor bir kaynak seçilmemelidir.  Kolay bir kaynak seçerek sorular ile genel tekrar yapılmalıdır.
• ÖSYM kimya dersine ait sorular sayısal ağırlıklı değil genellikle yorumsaldır. Bu nedenle denemelerde karşınıza çıkacak sayısal soruların verilerini yorumlayarak çözüme odaklanmak daha mantıklı olacaktır.
• Kimya dersi çalışırken konulara asla karışık bir sıra ile başlanmamalıdır. Çünkü kimya dersinde bir sonraki ünite önceki konuların devamı gibidir. Bu nedenle atladığınız bir ünite diğer konularda başarısız olmanıza neden olabilir.
• Organik Kimya zor bir ders değildir ve organik kimyadan yaklaşık 4 soru gelmektedir. Özellikle son yıllarda AYT kimya sınavlarında basit bir biçimde gelmektedir. Temel organik kimya bilgilerini kullanarak rahatlıkla çözüme ulaşılabilecek tarzda sorular içermektedir. Bu yüzden sınava girmeden önce kesinlikle temel organik kimya bilgileri tekrar edilmelidir.
• Unutmayın ki her derste olduğu gibi bu derste de zaman zaman başarınızı test etmeye ihtiyacınız vardır. Kimya dersi nasıl çalışılır diyenlere denemelerin bu dersteki başarıyı ölçmek için en önemli yol olduğu söylenebilir. Sınava günler kala günde en az 2 kimya denemesi çözerek başarınızı ve eksiklerinizi görmelisiniz. Her denemeden sonra eksik olan konular belirlenerek o konular üzerinde daha fazla durmalısınız.

*-*-*-*

FELSEFE

Felsefe dersinden TYT'de 5 soru çıkmaktadır. Bu 5 sorunun 3'ü yorumla cevaba ulaşılabilecek sorular olup 2'si kavram bilgisine dayanabilir.
Bunu dikkate alarak öğrencilerimiz;
• Öncelikle yıl boyu işlediğimiz konuları bir kez gözden geçirmelidirler.
• Ardından kavram bilgisinden gelen sorulara karşı ön yargılı yaklaşmamak için felsefe sözlüğü gözden geçirilmelidir.
• Konu ve kavram tekrarı yaparlarsa soruları yapabileceklerini düşünerek okuyacaklardır.
• Yorum sorularını değerlendirirken parçada bahsedilen yaklaşım, düşünce vb. parçadan bağımsız düşünülmelidir.
• Kavram bilgisine dayalı sorular öğrencinin bilgisi dahilinde ise hızlıca çözeceği sorular arasında olacaktır.
• Felsefedeki alt disiplinlere hakim olmaları durumunda yorum sorularını daha kısa sürede okuyup iki şık arasında kalmadan cevaplayacaklardır.
• Aynı zamanda yorum soruları öğrencilerin iki üç defa okuyarak cevaplayacağı sorulardır. Konu hakimiyeti öğrenciye başarı getirir.
Son olarak, felsefe sorularının %50'si ilk çağ felsefesinden çıkabilir. Diğer yüzdelik dilimi ise değerler felsefesinden, yakın çağ yaklaşımından çıkabilir.

*-*-*-*

FİZİK

YKS ÖNCESİ
Akademik :
Son güne kadar soru üzerinden konu tekrarı yapmaları ve yeni bir konu öğrenmeye çalışmamaları bizim branşımız açısından en mühim etmenlerdir. Ayrıca önceki yıllarda çıkmış sorularla yeni soru kalıplarını sentez yaparak değerlendirebilirler.
Davranışsal :
Moral ve motivasyon açısından sınava hazır olmaları gerekmektedir. Sınav öncesi yorucu aktivitelerden kaçınmalı ve sağlıklı beslenmeleri akademik başarı ile de doğru orantılıdır. Çocuklarımıza anne ve babalar kendi hedeflerini kabul ettirmeye çalışmamalı ve onları kimseyle mukayese etmemelidirler.


Fizik sorularını çözerken;
MEKANİK konusu: İşlem hatası yapmamak için tane tane ve anlaşılır bir şekilde yazarak çözüm yapılmalı.
MADDE ÖZELLİKLERİ konusu: Soru kökü dikkatle okunduktan sonra sorular çözülmeli ve soru kökünde anlatılan hikayenin şeması çizildikten sonra soru çözülmeye başlanmalıdır.
ELEKTRİK Konusu: Soru çözümü sırasında devre elemanlarının işlevleri sürekli olarak zihinde tekrarlanmalıdır.
OPTİK Konusu: Işınların izlediği yola dikkat edilmelidir.
ATOM FİZİĞİ VE MODERN FİZİK Konusu: Şıklarda verilen ifadeler çok dikkatli okunmalı, tüm şıklar okunduktan sonra cevap aranmalıdır.

*-*-*-*

BİYOLOJİ

• Sistem konuları ve bitki biyolojisi AYT sınavının yaklaşık %85idir. Bu nedenle bu konularla ilgili genel tekrarlar yapılmalı, konularla ilgili animasyon videolar izlenmelidir.
• ÖSYM'nin kazanım testleri tamamlanmalıdır.
• ÖSYM'nin çıkmış soruları çözülmelidir.
• AYT konularu içinde unutulmuş olan hücresel solunum, fotosentez ve protein sentezi konuları tekrar edilmelidir.
• TYT konuları içinde yine unutulmuş olabilen ekoloji (azot döngüsü, besin zinciri), sınıflandırma (omurgalı canlılar), hücre (madde alış-verişi ve organel) konuları tekrar edilmelidir.

*-*-*-*

TARİH

Tarih dersinden TYT'de 5 soru çıkmaktadır. Bu 5 sorunun, geçen yılki tecrübemize göre, 2 sorusu ezber yoklayan bir düzeyde hazırlanmışken; diğer 3'ü paragrafa yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bu sebeple öğrencinin;
• Paragrafa dayalı soruları çözerken, paragraf dışından bilgi katmaması,
• Öncüllere dayalı soruları çözerken, dışarıdan bilgi katarak ve yorumlayarak soruları çözmesi önerilir.
Tarih sorularının soru köklerinde ve paragraflarında kesin yargılar yer alabilir. Bu gibi durumlarda cevap cümlelerinde kesin yargı aranabilir. Fakat paragrafta ve soru kökünde kesin yargılı ifadeler bulunmuyorsa ve soru "ulaşılabilir", "söylenebilir" yüklemleriyle sorulmuşsa, şıklarda yer alan kesin yargılı açıklamalar elenmelidir. Sorunun yüklemi "ulaşılamaz", "söylenemez" ile bitiyorsa ve şıklarda kesin yargılı bir ifade varsa bu çoğunlukla doğru cevap olarak karşımıza çıkar.
Not: Kesin yargılı ifadeler, "tek", "bir tek", "sadece", "yalnızca", "hiçbiri", "en", "tamamen", "tümüyle", "kesinlikle", "hepsi" gibi ifadelerdir.