Yurtdışında Eğitim Konulu Seminer

ABD Büyükelçiliği’nden okulumuza ziyarete gelen konuklarımız Deniz Can ve Naz Etçioğlu ABD‘de eğitim görme üzerine seminer verdiler. Education USA danışmanları, Amerika’da eğitim görmek isteyen her seviyede öğrenciye okul araştırması yapma, okullarla başvuru evraklarını hazırlama ve farklı kurumların verdiği burslar gibi konularda doğru, kapsamlı, güncel ve tarafsız bilgi vermektedir. Öğrencilerimizin konferansa ilgisi yoğundu ve birçok sorular sorarak yeterli bilgiye sahip oldular. Konuklarımıza ve Fen ve Anadolu Lisesi İngilizce zümremize teşekkür ederiz.