Montessori Sistemi

"Çocuğun Eline Koymadığınız Şeyi Aklına Koyamazsınız."

MONTESSORI EĞİTİM SİSTEMİ

“Bizim amacımız, çocuğun sadece anlamasını sağlamak değildir, onu ezberlemeye zorlamak hiç değildir. Bizim amacımız çocuğun hayal gücünü onu ta özüne dek şevklendirecek biçimde etkilemektir.”

“Bana kendi kendime yapabilmem için yardım et.”

Dr. Maria Montessori

Montessori eğitim sistemi İtalya’nın ilk kadın doktoru ve bilim kadını olan Dr. Maria Montessori tarafından yaklaşık 1 asır önce ortaya konmuş ve geliştirilmiş; bugün Avrupa ve Amerika’da binlerce eğitim kurumu tarafından takdir gören ve uygulanan bir eğitim sistemidir. Amerika’da yapılan çalışmalar Montessori sistemi ile eğitim görmüş çocukların diğer çocuklara göre daha yüksek motor ve zihinsel beceriler sergilediğini göstermektedir. Bu sistemin özünde öğrencinin mutluluğu, başarısı ve kendine güveni yer almaktadır. Tüm odak öğrencidedir; öğretmen adeta bir rehber, bir yönlendirici rolündedir ve öğrencinin başarıya ulaşması için ona rehberlik eder.

“Çocuk için önemli olan kendilik gelişimidir. Duyuları yoluyla, kendisi için öğrenmek, görmek ve yapmak ister, bir yetişkin gözleri ile değil. Çocuk bunları başardığında, tam bir kişi olmaya başlar. O zaman eğitilmiştir.”

Maria Montessori

Montessori materyalleri, materyalleştirilmiş soyut kavramlardır. Bu nedenle somuttan soyuta öğretir. Öğrenci öğrenmesi gereken bir kavramı önce görür, ona dokunur, onunla oynar böylece hızlı ve etkin bir biçimde öğrenir. Bu sistem ezberi ve dikkat eksikliğini tamamen yok ettiğinden bu eğitimi alan çocuklar özellikle matematikten, fenden büyük keyif alan, öğrenmekten hiç bıkmayan, dikkatini rahatça yoğunlaştırabilen, başarılı, kendine güvenli, mutlu çocuklardır.

“Eğitim keyif alındığı ve sevildiği ölçüde başarılıdır” prensibiyle Ankara’da bu sistemde eğitim veren tek ilköğretim okulu olan Jale Tezer Koleji Montessori Okulu, oluşturduğu Montessori laboratuvarıyla öğrencilerine sınıflarında gördükleri soyut kavramları somut olarak göstererek kalıcı ve ezbersiz öğrenmeyi gerçekleştiriyor.

Montessori uygulamaları çocukları klasik kalıplara sokmuyor. Yaptıkları işlerin sonucunda kendilerine özel, farklı sonuçlar çıkarıyorlar ve bu onların özgüvenlerini tazeliyor. Matematiğin sadece dört işlemden, problemlerden oluşmadığını görüyorlar. Bizim sonucunu duyarak öğrendiğimiz kalıplaşmış konuları çocuklarımız deneyerek öğreniyorlar. Tablo okuma, grafik okuma gibi temel konuları kavrıyorlar. Üç boyutlu düşünme, bir sonraki adımı tahmin etme gibi soyut kavramları ve düşünmeyi öğreniyorlar.

Montessori materyalleri çocukların yaş gruplarına, bireysel öğrenme hızlarına uygun materyallerdir. Çocuklar rahatlıkla bir materyale odaklanabiliyor, başladıkları bir işi bitirmenin keyfini yaşıyorlar. Montessori dersinde çocuk “ben yapabilirim” duygusunu tadıyor, küçük yaşlardan itibaren karşılaştırma yapıyor, gruplama yapıyor, tahminde bulunuyor, dizi, seri oluşturuyor, işlem özelliklerini anlıyor.

Montessori sistemi çocuğa “koşulsuz saygı” duyuyor . Zaten bu eğitimin ortaya çıkarttığı en önemli özelliklerden biri bu… Montessori öğretmeni hoşgörü sahibi, çocuğun yanlışlarının onun öğrenmelerinin bir parçası olduğunu bildiği için yanlış yapmasına müsaade edecek kadar “sabır” içinde… Her çocuk aynı hızda öğrenemez prensibini benimsiyor. Öğretmen sınıf içi çocuğun biyolojik ritmini bozmadan yavaş hareket ediyor. Çocuklar kendinden emin ve güven duygusu içinde okul içindeki faaliyetlere katılıyorlar.

Çocuk; Montessori zooloji (hayvan bilimi) dersiyle hayvanlara dokunuyor, anatomik özelliklerini, habitatlarını, solunum tiplerini, beslenme şekillerini görerek öğreniyor, Montessori botanik (bitki bilimi) dersiyle bitkileri tanıyor, nasıl beslendiklerini, nasıl fotosentez yaptıklarını, doğadaki müthiş adaptasyonlarını gözlemliyor. Montessori ekoloji dersiyle de gezilere gidiyor, güncel doğa olaylarını takip ediyor, geri dönüşümü destekliyor ve çevresine karşı kalıcı merak oluşturuyor. Böylece ilerideki okul yaşamında fen alanında çok daha başarılı oluyor.

Montessori uygulamalarımız her sene eklenen yeni materyallerle, yeni konularla devam ediyor. Jale Tezer Koleji olarak bizler montessori sistemini uyguluyor olmaktan çok gururluyuz. Kendine güvenen, meraklı, çevresinin farkında çocuklar yetiştiriyor olmaktan çok mutluyuz. Biz çocuklarımızın potansiyellerinin farkına varmalarını sağlıyoruz, özgüvenlerini tazeliyoruz ve yaratıcılıklarını geliştiriyoruz. Her geçen gün artan bir heyecanla  artan bir enerjiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yaşayan değerlerimizin farkına varıyor, akranlarımızla dostluğu, barışı, paylaşmayı öğreniyoruz.

Kendim Yapabilmem için Bana Yardım Et!

 

 

Jale Tezer Koleji